Brochure

Ouderraad Mater Dei                                   Samen naar meer

 

Welkom op de pagina van de ouderraad van Vrije Basisschool “Mater-Dei” te Maria- ter- Heide”. Wie we zijn verneemt u hieronder, wat we doen en onze ledenlijst staan ook op deze site.       .

Wie zijn we?

Een goed werkende oudervereniging is onontbeerlijk voor elke school om haar doelstellingen te realiseren. De ouderraad bestaat dan ook uit een aantal enthousiaste ouders die zich inzetten om het leven op de school voor uw kinderen nog aangenamer te maken. We doen dit met een hart voor de school en voor de kinderen. De ouderraad werkt steeds in constructief overleg met de directie. De directie en de school zijn in onze OR vertegenwoordigd door de directeur en 2 leden van het schoolteam. We organiseren activiteiten om zo mee te bouwen aan een school waar onze kinderen zich thuis voelen en zich goed kunnen ontwikkelen.

Ons doel?

 • Bevorderen van de samenwerking en communicatie, ideeën uitwisselen en in dialoog gaan met ouders en schoolteam.
 • Een klankbord zijn voor ouders en leerlingen naar directie en leerkrachten toe.
 • Meehelpen aan activiteiten van de school.
 • Organiseren van activiteiten met als doel om:
  • geld in te zamelen om te investeren in schoolprojecten allerhande die bijdragen tot het belang van onze kinderen.
  • ouders elkaar en het schoolteam beter te laten leren kennen.
  • de school positief in het nieuws te brengen, naambekendheid te vergroten

Uiteraard is dit doel enkel haalbaar indien voldoende gedreven ouders meewerken aan dit verhaal!

Lid worden van de OR?

Op het einde van elk schooljaar zijn er steeds leden die de ouderraad “verlaten”, omdat hun kinderen de stap zetten naar het secundair onderwijs. Wij zijn dan ook steeds op zoek naar nieuwe ouders om ons team te versterken.

 • Vast lid: De vaste leden zijn ouders die actief de vergaderingen bijwonen en zich engageren om activiteiten mee te organiseren. In functie van de activiteiten komen wij elke 6 à 8 weken bijeen. Hierbij worden afgelopen acties geëvalueerd en toekomstige activiteiten gepland en uitgewerkt. Daarnaast worden ook het financiële plan toegelicht, potentiële aankopen besproken en een rondvraag onder de leden gehouden. Vaak worden de grotere activiteiten reeds voorbereidt in een kleinere werkgroep.
 • Helpende Hand: Helpende handen zijn ouders die helpen op de dag van een activiteit zelf. Niet iedereen kan zich vrij maken voor vergaderingen (of heeft niet veel zin in vergaderen), maar sommigen willen zich op deze concrete manier inzetten. Pannenkoeken bakken, helpen op klusjesdag, bediening of tappen, fruit schillen,…

Interesse of een sprankelend idee, stuur een mailtje naar ormaterdei@gmail.com of spreek één van onze leden aan. Uw enthousiaste inzet wordt gewaardeerd!

Volg al onze activiteiten op onze facebookpagina https://www.facebook.com/ORMaterDei .

 

1/1