Preventieadviseur

Ik, Koen Pauwels, ben aangesteld als lokale preventieadviseur voor bijna alle scholen van de regio Noord-Kempen. Onder leiding van de gemeenschappelijke interne dienst (GID) zorg ik mee voor het welzijn en de veiligheid voor kinderen en personeel. Graag hou ik me vast aan het motto: “Beter voorkomen dan genezen”.