rekenen in het 1ste leerjaar

De kinderen van het 1ste leerjaar in actie tijdens de rekenles! Ze tekenen hun eigen getallenlijnen tot 5.  Ze meten voorwerpen in de klas met zeer speciale meetinstrumenten! Wist je dat ons bord 7 rietjes lang is?

1/21