schoolvisie-kijkplaat

Vandaag werd onze schoolvisie officieel de wereld ingestuurd. Dit gebeurde in het bijzijn van de Schepen van Onderwijs van Brasschaat( Inez Ven), de kinderburgemeester van Brasschaat (Lucia Delcroix) en de afgevaardigde bestuurder van onze scholengemeenschap (Nico Mijnendonckx).
Onze schoolvisie is een drieluik:
-de algemene teks
-8 krachttermen en hun verklaring
-een kijk- en zoekplaat op kinderniveau
De lay-out en prenten werden gemaakt door Karolien, mama van Maxim van het vijfde leerjaar.

Hartelijk dank allemaal om deze gebeurtenis met ons te vieren.

1/5