Kostenraming

In bijlage vindt u de kostenraming met betrekking tot het huidige schooljaar.

U krijgt per twee maanden een leerlingenrekening mee via uw kind.
We vragen deze binnen de veertien dagen te betalen.

1/1