Schoolbrochure

Onze schoolbrochure bevat het pedagogisch project en het schoolreglement.
Deze brochure werd geactualiseerd op 1 september 2020. Indien er wijzigingen zijn, ontvangt u deze via een bijlage met aanpassingen bij ‘t begin van een nieuw schooljaar. Elke ouder ondertekent bij inschrijving deze brochure. Telkens er wijzigingen gebeuren, ondertekent u als ouder dat u deze aanpassingen ontvangen heeft via het invulblad ‘engagementsverklaring’ dat dan opnieuw wordt meegegeven.

Naast de schoolbrochure vindt u ook de link naar de ‘infobrochure onderwijswetgeving’ uitgegeven door het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

1/1