CLB

Onze school heeft een samenwerkingsverband met het CLB (Centrum voor LeerlingenBegeleiding).
Wij, als school, worden wij ondersteund bij onze taak door een multidisciplinair team:
– een schoolarts
– een psychopedagogisch consulent
– een paramedisch werker
– een maatschappelijk werker

U kan hen contacteren op het volgend adres:
VCLB Voor- en Noordenkempen
De Zwaan 28
2930 Brasschaat
tel.: 03/651 88 85 – fax: 03/653 36 10
website: http://www.vclbvnk.be
e-mail: brasschaat@vclbvnk.be

 

1/1