Zorgcoördinator

Hoi, ik ben meester Kobe.

Dan toch een meester op school! En zelfs een meester die er is voor alle kleuters en leerlingen, alle leerkrachten en alle ouders; ik ben namelijk de zorgcoördinator voor de gans Mater Dei MTH,  della Faillestraat én Ploegsebaan.
Ik heb ruim tien jaar ervaring in het buitengewoon onderwijs en ben al reeds een aantal jaren werkzaam als zorgcoördinator.
Ik ben bereikbaar via zorg@mater-dei.be of via telefoon en smartschoolbericht.

Ons zorgteam bestaat uit verschillende mensen: juf Marie Claire, juf Zoë, meester Kobe en mevrouw directeur.
Samen verZORGen we onze leerlingen 😉

Wat houdt deze zorg precies in?
De eerstelijnszorg wordt meer en meer binnen de klaswerking opgenomen door de klasleerkracht. Natuurlijk worden zij hierdoor ondersteund door het zorgteam; we volgen op en registreren wat er allemaal gebeurt in de klas en waarom.
Deze eerstelijnszorg is er voor iedereen in de klas!

Samen met de klasleerkracht gaan we nadenken over acties voor kleuters en leerlingen die een bepaalde onderwijsbehoefte hebben. Eerst proberen we onze vinger te leggen op de specifieke onderwijsbehoefte(n) die de kleuter of de leerling in kwestie heeft.
Daar proberen we dan haalbare acties aan te koppelen die we gaan uitproberen in de klas.

Communicatie is hierin cruciaal. Zowel tussen de leerkrachten en de zorg en directie, maar ook tussen school en ouders. Mogen we daarom vragen om bij een bepaalde zorg zo snel mogelijk de klasleerkracht op de hoogte te brengen. In tweede instantie kan u ook steeds terecht bij de directie of bij mij.

Wij werken op school zeer nauw samen met het CLB. Kirsten Heremans is onze vaste medewerkster vanuit het CLB. Zij is psychopedagoog en heeft een hoop ervaring. Bij Kirsten kunnen wij als leerkrachten en zorgcoördinator steeds terecht met vragen, maar ook U als ouder kan haar steeds contacteren indien nodig.

Categorie: zorgcoördinator

1/4