Voor- en naschoolse opvang

U kan ’s avonds niet tijdig aan de schoolpoort zijn, u heeft onregelmatige werkuren, u moet ’s morgens extra vroeg aan ’t werk … geen nood, wij organiseren voor- en naschoolse opvang in de school.

’s Morgens kan u bij ons terecht vanaf 07.30 uur en ’s avonds kan uw kind blijven tot 18.00 uur.
Woensdagmiddag is er geen opvang op school mogelijk.

Opvang nodig buiten deze uren, richt u dan tot vzw Tierlantijn, afdeling ’t Zandmannetje.

Juf Lut is onze juf van de voor- en naschoolse opvang.
Onze leerkrachten zorgen voor de studie.

1/2