Sport op school

In de kleuterschool is spelen en bewegen heel belangrijk. Naast tal van bewegingsmomenten op de speelplaats en in de klas worden er wekelijks twee lestijden bewegingsopvoeding georganiseerd onder
leiding van de leerkracht bewegingsopvoeding. Juf Zoë voor KA en KB, Juf Yasmine voor KC. Deze activiteit heeft plaats in de turnzaal of bij goed weer op de speelplaats.

De leerlingen van de lagere school krijgen wekelijks 2 lesuren lichamelijke opvoeding onder leiding van de leermeester lichamelijke opvoeding (juf Yasmine).

Voor deze lessen beschikken wij over een goed uitgeruste turnzaal.

Onze leerlingen gaan ongeveer een tiental beurten zwemmen.
Tijdens de zwembeurten zijn de kinderen ingedeeld in niveaugroepen.

Ook onze 4- en 5-jarige kleuters gaan gedurende het schooljaar een vijftal keer zwemmen.

De kinderen worden begeleid door de klasleerkrachten, zwemouders (KS) en een badmeester (indien
voorzien). Elke niveaugroep is te herkennen aan een andere kleur van badmuts.
De kinderen worden jaarlijks getest (zwembrevet) om naar een volgende groep te gaan.

1/2