Preventieadviseur

Ik, Debby Verhulst, ben aangesteld als lokale preventieadviseur voor bijna alle scholen van de regio Noord-Kempen.

Onder leiding van de gemeenschappelijke interne dienst (GID) zorg ik mee voor het welzijn en de veiligheid voor kinderen en personeel.

Graag hou ik me vast aan het motto: “Beter voorkomen dan genezen”.

1/1