Onze werking

Als ouderraad willen wij een positieve bijdrage leveren aan het verbeteren en vernieuwen van de schoolomgeving van onze kinderen, maar ook een brug slaan tussen leerlingen/ouders en de school.

Om dit te bewerkstelligen, organiseren wij – samen met de school – verschillende activiteiten en investeren we fysiek én financieel in onze school.

Hoe ondersteunen wij fysiek?

  • 8 keer per jaar vergaderen we samen met de directeur en 2 leerkrachten. Tijdens deze vergaderingen worden de komende activiteiten besproken, maar is er ook ruimte om bepaalde schoolkwesties aan te kaarten.
  • 2 leden van de ouderraad zetelen in de schoolraad, welke enkele keren per jaar samenkomt. Hier zijn ook het schoolbestuur, leerkrachten en vertegenwoordigers van de plaatselijke gemeenschap aanwezig. In de schoolraad wordt overleg gepleegd over tal van geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen.
  • Voor elke activiteit stellen we een werkgroep samen. Deze bestaat uit minstens twee leden van de ouderraad en eventueel ouders die zich voor deze activiteit wensen te engageren. De werkgroep regelt al de praktische zaken die nodig zijn om de activiteit of het feest vlot te laten verlopen.
  • Naast actieve ouderraadleden doen we ook een beroep op fruitouders en helpende handen. Zonder hulp van deze (groot)ouders slaagt de ouderraad er niet in om de school de nodige ondersteuning te blijven bieden.

 

Financiële investeringen

Onze katholieke school beschikt helaas niet over dezelfde werkingsmiddelen en subsidies als sommige andere schoolgemeenschappen. Daarom tracht de ouderraad d.m.v. bepaalde activiteiten (bv. wafelslag) extra geld te verzamelen om zo de school ook financieel een duwtje in de rug te geven.

Met de opbrengsten van onze activiteiten konden we al tal van mooie realisaties doen. Zo bouwden wij een nieuwe zandbak en een tuinhuis als opslag voor het tuinspeelgoed. We kochten smartboards en chromebooks en schonken o.a. een nieuwe turnplint en muziekinstallatie.

Ook dit schooljaar investeren wij verder in de school. In samenspraak met de directie en leerkrachten worden de belangrijkste behoeften gedetecteerd. Zo besteden we ons geld uit aan educatief verantwoord materiaal waar de school op dat moment het meest nood aan heeft.

Welke plannen hebben we voor schooljaar 2019-2020?

  • aankoop van extra chromebooks
  • gedeeltelijke financiering van een smartboard
  • aankoop van een nieuwe trampoline
  • aankoop en plaatsing van picknickbanken in de tuin
  • gedeeltelijke financiering van de wekelijkse fruitleveringen

 

Warme school

In het begin van het schooljaar 2018-2019 werd de werkgroep ‘Warme School’ opgericht. Deze werkgroep zet kleine acties op poten die leerkrachten, leerlingen, ouders en vrijwilligers met elkaar verbindt. Zo zorgen zij er mee voor dat iedereen zich ’thuis voelt’ in onze schoolomgeving.

 

Je steentje bijdragen?

Dat kan op verschillende manieren. Ook als je weinig tijd hebt, kan je al iets voor ons – en dus ook voor je eigen (klein)kind – betekenen. Lees hier meer.

Categorie: Ouderraad

1/1