Zorgcoördinator

Hoi, ik ben meester Kobe.

Dan toch terug een meester op school! En zelfs een meester die er is voor alle kleuters en leerlingen, alle leerkrachten en alle ouders; ik ben namelijk de zorgcoördinator voor della Faillestraat en Ploegsebaan.

Ik heb meer dan tien jaar ervaring in het buitengewoon onderwijs en neem met heel veel plezier ook de taak van zorgcoördinator op mij.

Ik ben bereikbaar op donderdag en vrijdag. Je mag me ook altijd mailen op zorg@mater-dei.be

Wat houdt mijn zorgcoördinatorfunctie precies in?

De eerstelijnszorg wordt meer en meer binnen de klaswerking opgenomen door de klasleerkracht. Natuurlijk worden zij hierdoor ondersteund door de zorgcoördinator; ik volg op en registreer wat er allemaal gebeurt in de klas en waarom.

Deze eerstelijnszorg is er voor iedereen in de klas!

Samen met de klasleerkracht ga ik nadenken over acties voor kleuters en leerlingen die een bepaalde onderwijsbehoefte hebben. Eerst proberen we onze vinger te leggen op de specifieke onderwijsbehoefte(n) die de kleuter of de leerling in kwestie heeft.

Daar proberen we dan haalbare acties aan te koppelen die we gaan uitproberen in de klas.

Communicatie is hierin cruciaal Zowel tussen de leerkrachten en de zorgcoördinator en directie, maar ook tussen school en ouders. Mogen we daarom vragen om bij een bepaalde zorg zo snel mogelijk de klasleerkracht op de hoogte te brengen. In tweede instantie kan u ook steeds terecht bij de directie of bij mij.

Wij werken op school zeer nauw samen met het CLB. Pascale Van de Poel is onze vaste medewerkster vanuit het CLB. Zij is psychopedagoog en heeft een hoop ervaring. Bij Pascale kunnen wij als leerkrachten en zorgcoördinator steeds terecht met vragen, maar ook U als ouder kan haar steeds contacteren indien nodig.

1/1