Voor- en naschoolse opvang

U kan ’s avonds niet tijdig aan de schoolpoort zijn, u heeft onregelmatige werkuren, u moet ’s morgens extra vroeg aan ’t werk … geen nood, wij organiseren voor- en naschoolse opvang in de school.

-> Voorbewaking (kleuters en lagere school): van 7u30 tot 8u15 is er voorbewaking

-> Nabewaking (kleuters, 1ste lj, 2de lj, 3de lj): van 15u25 tot 18u door juf Jeanine en juf Irma

-> Studie (4de lj, 5de lj, 6de lj): van 15u25 tot 16u30 door een leerkracht van de lagere school

 

Onze school heeft een samenwerkingsverband met VZW ‘t Hemeltje voor buitenschoolse opvang. Meer info vind je op hun website www.themeltjevzw.be .

1/1