Voor- en naschoolse opvang

U kan ’s avonds niet tijdig aan de schoolpoort zijn, u heeft onregelmatige werkuren, u moet ’s morgens extra vroeg aan ’t werk … geen nood, wij organiseren voor- en naschoolse opvang in de school.

Voorschoolse opvang vanaf 7u30 (u mag uw kind zelf naar de refter brengen) Ingang voor iedereen langs de linkerpoort, kant lagere school.

Start schooldag 8u30 (de poorten gaan open om 8u15) De rechterpoort is voor de kleuters en de linkerpoort van de lagere schoolkinderen.

Einde voormiddag 12u05 (u mag aan de poort wachten, de juf komt met de kinderen tot aan de poort. Zowel voor kleuters als voor lagere schoolkinderen) of uw kind kan blijven ineten op school.

Start namiddag 13u30 (leerlingen die thuis gaan eten, zijn welkom vanaf 13u15)

Einde schooldag 15u25 (de ouders van de kleuters stappen zelf de poort binnen tot aan de tuin en nemen daar hun kleuter mee, de ouders van de lagere schoolkinderen wachten aan de linkerpoort op hun kind. De leerlingen van de lagere school komen tot bij u gestapt)

Naschoolse opvang tot 18u (u mag uw kleuter ophalen aan de deur van de refter, uw lagere schoolkind aan de deur van het gebouw van de lagere school) Ingang voor iedereen langs de linkerpoort, kant lagere school.

 

Onze school heeft een samenwerkingsverband met VZW ‘t Hemeltje voor buitenschoolse opvang. Meer info vind je op hun website www.themeltjevzw.be .

1/1