Voor- en naschoolse opvang

U kan ’s avonds niet tijdig aan de schoolpoort zijn, u heeft onregelmatige werkuren, u moet ’s morgens extra vroeg aan ’t werk … geen nood, wij organiseren voor- en naschoolse opvang in de school.

Voorschoolse opvang vanaf 7u30 (u mag uw kind zelf naar de refter brengen) Ingang voor iedereen langs de linkerpoort, kant lagere school.

Einde voormiddag 12u05 (u mag aan de poort wachten, de juf komt met de kinderen tot aan de poort. Zowel voor kleuters als voor lagere schoolkinderen) of uw kind kan blijven ineten op school.

Start namiddag 13u30 (leerlingen die thuis gaan eten, zijn welkom vanaf 13u15)

Naschoolse opvang tot 18u (u mag uw kleuter ophalen aan de deur van de refter, uw lagere schoolkind aan de deur van het gebouw van de lagere school) Ingang voor iedereen langs de linkerpoort, kant lagere school.

Voor opvang op woensdagmiddag neemt u best spoedig contact op met vzw Tierlantijn
afdeling ‘t Zandmannetje.

1/1