Buitenschoolse opvang

Onze school heeft een samenwerkingsverband met VZW ’t Hemeltje voor buitenschoolse opvang.
Sinds 1 januari 2017 maakt vzw ’t Hemeltje deel uit van Diensten- en Begeleidingscentrum Openluchtopvoeding vzw (OLO vzw) uit Brasschaat. De kinderopvang binnen OLO vzw werkt onder de naam “Tierlantijn”.

Vanaf heden kan u alle informatie en documenten terugvinden op de nieuwe website www.tierlantijn.be .

Locatie
Kerkedreef 10, 2930 Brasschaat
Verantwoordelijke
Margerita Bartoszewska is de plaatselijk verantwoordelijke.
Openingsuren
Vanaf 7 uur ’s ochtends kan uw kind bij IBO Ter Heide terecht. Onze begeleiders brengen de kinderen tijdig naar school.
Na de schooluren brengt een leerkracht uw kind naar onze locatie.
Op woensdagnamiddag voorziet IBO Ter Heide opvang tot 18u.
Voor informatie over de opvang tijdens schoolvakanties, verwijzen we u door naar onze afzonderlijke pagina ‘vakantieopvang‘.
Capaciteit
25 kinderen in de voorschoolse opvang
28 kinderen in de naschoolse opvang
Hoe inschrijven?
U maakt best een afspraak met de plaatselijk verantwoordelijke van de locatie waar u opvang wenst. Tijdens een intakegesprek maken we al de administratieve elementen in orde lichten we onze werking kort toe.
Uw kind is dan ook welkom! Het lijkt ons fijn dat het dan al kennis kan maken met de begeleiding en de omgeving.
Contact
terheide@tierlantijn.be

0496/ 78 91 08

1/1