Team KS

Groep A – Juf Ria
2,5-jarigen / 3-jarigen
ondersteuning van k.v – Juf Caroline

Groep B – Juf Carine
3-jarigen / 4-jarigen

Groep C – Juf Elien
4-jarigen / 5-jarigen

Zorgleraar – Juf Rosita

Bewegingsopvoeding – Juf Julie

 

1/1