Leerlingenraad

Elk schooljaar wordt in september of oktober een leerlingenraad gekozen. Elke
klas van de lagere school kiest een afgevaardigde voor deze raad die maandelijks bij elkaar komt.
Voor elke bijeenkomst wordt er in alle klassen een klasgesprek gevoerd. Punten uit deze gesprekken
komen op de agenda van de leerlingenraad. De afgevaardigden brengen nadien verslag uit bij hun klasgenoten. De leerlingenraad wordt door 2 leerkrachten begeleid. Dit schooljaar zijn dat juf Sanne en juf Linda.

Categorie: leerlingenraad

1/1