Opvoedingsproject

Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter het opvoedingsproject van onze school staan en het mee dragen. Hieronder vindt u een korte beschrijving van de uitgangspunten van ons opvoedingsproject. U kunt steeds bij de directeur terecht voor verdere informatie of voor de integrale versie.

Onze opvoeding

is gericht op het leven

Het leven van kinderen en opvoeders is getekend door onzekerheid. De wegwijzers naar het geluk staan immers in alle richtingen. Daarom moeten we onze kinderen de waarden waarin we zelf geloven consequent voorleven.

streeft naar een totale persoonsvorming

Het is een boeiende opdracht in elk kind zoveel mogelijk talenten van hoofd, hart en handen te ontdekken en te ontwikkelen.

getuigt van een voorkeurliefde voor de zwaksten

Alle kinderen, zonder onderscheid van rang of stand, kleur of ras zijn bij ons welkom. Welke noden je kind ook heeft, we trachten er oog voor te hebben.

steunt op een persoonsbevorderende relatie

Als opvoeder willen we dit voorleven. Onze kinderen kunnen rekenen op onze warme nabijheid: we dragen zorg voor hen, we bemoedigen, we stellen grenzen, we geven steeds nieuwe kansen, we respecteren hen, we vertrouwen hen. Wij dagen hen uit om te groeien tot fijne jonge mensen.

draagt zorg voor een eigentijdse geloofsopvoeding

Onze manier van omgaan met de kinderen, met mekaar, met God zet hen op een spoor. Hen in contact brengen met Jezus, met verhalen vol waarden, is een verrijking. Deze verrijking heeft pas echt kans op groeien wanneer wij hen laten zien, laten voelen wat ‘goed’ is, wat ‘het goede’ is, wat ‘het goede waard is’.

haalt kracht uit een goede samenwerking

Hierbij zijn de ouders de belangrijkste schakel. We nodigen jullie uit om, samen met ons mee te stappen in de opvoeding van jullie kinderen. Is er iets, zeg het ons, wij zeggen het ook.

1/1